Działalność notariuszy i konieczność istnienia ich stanowiska wydaje się być oczywistością biorąc po uwagę, iż są oni funkcjonariuszami publicznymi, nadają formę prawną działalności, decyzjom poszczególnych jednostek. Zatrudniające nie tylko notariuszy kancelarie prawne, udzielają pomocy osobom, które chcą nadać określonym pismom formę dokumentu urzędowego. Stworzenie aktu notarialnego jest konieczne w wielu dziedzinach, na przykład wiąże się z koniecznością poświadczenia dziedziczenia.

Notariusz zobowiązany jest do działania zgodnego z prawem oraz czuwa nad bezpieczeństwem praw jednostek, w imieniu których działa lub tych, których jego postępowanie mogłoby w jakikolwiek sposób dotyczyć. Podejmowane czynności wywołują natychmiastowe skutki prawne, a dokumenty przybierają postać urzędowych. Działalność notarialna odnosi się nie tylko w stosunku do klientów indywidualnych, ale do jego kompetencji należy tez tworzenie protokołów spotkań spółek, stowarzyszeń społecznych, a także tworzy projekty aktów prawnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *